Výpočet ceny plynu

Výpočet konečné ceny za plyn je u společnosti ČEZ nastíněn zmíněn na jejich stránkách a v ceníku. Pro výpočet můzete také použít kalkulačku plynu.

plynoměrSpotřeba plynu je měřena pomocí „průtokových“ měřidel.
Ty zaznamenávají průtok plynu v metrech krychlových. Kvantitativní ohodnocení plynu se však přepočítává v korunách za kilowatt hodinu (Kč/kWh) nebo za megawatt hodinu (Kč/MWh). Změřenou hodnotu pro výpočet konečné ceny za plyn u ČEZ je nutné převést do těchto jednotek.

Převod m3 plynu na kW

Pro převod plynu z metru krychlových na kWh jemůžete využít převodní kooeficient, který je přepočitán z jinak docela složitého vzorce.

Pro výpočet kWh pro ceník ČEZ, lze využít jednoduchý vzorec: 1 M3 = 10,55 kWh.

S tímto jednoduchým přepočtem byste měli být schopni aproximovat složitý výpočet, který přichází s každou fakturou za plyn od ČEZ.

Výpočet ceny plynu ČEZ

Konečná cena za plyn je daná součtem ceny za distribuci plynu a ceny za dodávku plynu.

Distribuce plynu ČEZ

Distribuci plynu zajišťuje v každé spádové oblasti jiná společnost. Jednou je to společnosti RWE jindy je to společnost EoN, kde zajišťuje distribucu pro jižní Čechy. Cena za distribuci je složena:

  • cena za služby operátora trhu
  • pevná cena za odebraný plyn
  • stálý měsíční plat

 

Dodávka plynu ČEZ

Dodávka plynu je již samotná komodita, která se dostává k zákazníkům. Tu ČEZ nakupuje a se ziskem prodává zákazníkům.  Cena za dodávku plynu je složena:

  • cena za odebraný plyn
  • stálý měsíční plat

Konečná cena za plyn je pak dána součtem těchto hodnot.

Přejít k navigační liště