Jak ušetřit za topení plynem

V dnešní době, kdy ceny energií neustále rostou Vám přinášíme pár tipů, jak ušetřit na topení plynem. V první řadě je vždy dobré konzultovat Vaši situaci s profesionály. Ti Vám poradí, jaké vytápění je pro Vás správně. Každý byt či dům je specifický a pro někoho může být výhodnější jiný vytápěcí systém či tarif než pro druhého. Pár tipů jak ušetřit: Naučte se efektivně větrat Okna a dveře jsou častými viníky úniku tepla. Pokud nemáte finance na nové, můžete ty staré, alespoň zateplit. Větrejte intenzivně a krátkodobě. Ideální je rychlý průvan, který zajistí výměnu vzduchu. Choďte doma v pantoflích. Nebudete muset udržovat doma, tak vysokou teplotu, což šetří energii i Vaše peníze. Když odcházíte z bytu, stáhněte topení Ekonomické vaření Používání pokliček může snížit spotřebu plynu až o 50 %. Pozor, aby plamen nešel na stěny hrnců a zahříval pouze dno Šetříme v koupelně Sprcha šetří více vod i plynu než napouštění vany. Při čištění zubů nebo holení vypínejte vodu. Používejte úsporné sprchové hlavice Výměna kotle Nový kotel Vám může ušetřit až 30 % spotřeby plynu. Nezapomínejte na revize spotřebičů. Alespoň jednou za rok je dobré nechat spotřebiče zkontrolovat odborníkem, který kotel vyčistí a správně seřídí. Změna dodavatele plynu Změna dodavatele plynu Vám může ušetřit tisíce korun ročně. Pro představu, kolik ušetříte můžete použít naši kalkulačku pro výpočet ceny plynu. Změnu provedou za Vás naši specialisté a Vy se nemusíte téměř o nic starat. Prohlédnout si také můžete nabídku tarifů plynu, které by pro Vás mohli být vhodné. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše specialisty.     ...

Výpočet ceny plynu

Výpočet konečné ceny za plyn je u společnosti ČEZ nastíněn zmíněn na jejich stránkách a v ceníku. Pro výpočet můzete také použít kalkulačku plynu. Spotřeba plynu je měřena pomocí „průtokových“ měřidel. Ty zaznamenávají průtok plynu v metrech krychlových. Kvantitativní ohodnocení plynu se však přepočítává v korunách za kilowatt hodinu (Kč/kWh) nebo za megawatt hodinu (Kč/MWh). Změřenou hodnotu pro výpočet konečné ceny za plyn u ČEZ je nutné převést do těchto jednotek. Převod m3 plynu na kW Pro převod plynu z metru krychlových na kWh jemůžete využít převodní kooeficient, který je přepočitán z jinak docela složitého vzorce. Pro výpočet kWh pro ceník ČEZ, lze využít jednoduchý vzorec: 1 M3 = 10,55 kWh. S tímto jednoduchým přepočtem byste měli být schopni aproximovat složitý výpočet, který přichází s každou fakturou za plyn od ČEZ. Výpočet ceny plynu ČEZ Konečná cena za plyn je daná součtem ceny za distribuci plynu a ceny za dodávku plynu. Distribuce plynu ČEZ Distribuci plynu zajišťuje v každé spádové oblasti jiná společnost. Jednou je to společnosti RWE jindy je to společnost EoN, kde zajišťuje distribucu pro jižní Čechy. Cena za distribuci je složena: cena za služby operátora trhu pevná cena za odebraný plyn stálý měsíční plat   Dodávka plynu ČEZ Dodávka plynu je již samotná komodita, která se dostává k zákazníkům. Tu ČEZ nakupuje a se ziskem prodává zákazníkům.  Cena za dodávku plynu je složena: cena za odebraný plyn stálý měsíční plat Konečná cena za plyn je pak dána součtem těchto hodnot. ...

ČEZ on-line

Všechno ohledně plynu, elektřiny a mobilních služeb snadno vyřešíte přes internet!   Proč si zařídit ČEZ online? Odpadne Vám nutnost, kvůli plynu někam chodit či telefonovat Můžete snadno dohledat všechny faktury a platby Snadná úprava výše záloh, změny tarifů či doplnění kontaktních údajů Jednoduchá žádost o samoodečet nebo časy spínání HDO ČEZ online je zdarma Změna výše záloh Máte menší nebo větší spotřebu elektřiny/plynu, než jste původně plánovali? Vyměnili jste staré energeticky náročné spotřebiče za nové a z důvodu nižší spotřeby chcete snížit zálohu? Budete pobývat dlouhodobě mimo domov? Vrátili jste se po delší době ze zahraničí a budete požadovat zvýšení zálohy s ohledem na opětovné využívání bytu/domu? Požádat o změnu záloh je velmi snadné. Změna způsobu placení Chcete mít co nejpohodlnější způsob platby za elektřinu/plyn? Nevyhovuje Vám nastavený způsob placení a nechcete každý měsíc zadávat příkaz do banky k úhradě zálohy na elektřinu či plyn? Změna je velmi jednoduchá! Nahlášení samoodečtu Nemůžete být doma zrovna ve chvíli, kdy se má provést odečet stavu vašeho elektroměru/plynoměru? Pokud je elektroměr/plynoměr přístupný, pak není vaše účast při odečtu nutná. V případě, že je váš elektroměr/plynoměr nepřístupný, pak nám můžete nahlásit stav vašeho elektroměru/plynoměru sami. ...

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů, využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel). Jeho hlavní složkou je metan. Nachází se buď samostatně, společně s ropounebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Zemní plyn vzniká v přírodě třemi způsoby: biogenicky bakteriálním rozkladem organické hmoty, termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou během tuhnutí magmatu. Anorganický vznik metanu se připisuje chemickým reakcím, které probíhají při tuhnutí magmatu. Těžba Tradiční ložiska zemního plynu jsou strukturní pasti sestávající z porézní kolektorové horniny obklopené horninami nepropustnými (břidlice, sůl, vyvřeliny). Plyn se nahromadí v nejvyšší části pasti, kde může být navrtán a vytěžen. Pokud se jedná o dvoufázové ložisko (plyn a voda), optimální strategie je navrtat klasickým vertikálním vrtem samý vrchol struktury co nejdále od rozhraní plyn-voda. Cílem je, aby se co nejdéle zabránilo přítoků vody do vrtu. Pokud se jedná o třífázové ložisko (plyn-ropa-voda), ropa se musí vytěžit nejdříve a teprve poté přistoupit k těžbě plynové čepičky. Když by se plynová čepička vytěžila nejdříve v kolektoru by poklesl tlak a zvýšila by se viskozita zbývající ropy. To by mělo nutně za následek drastické snížení jejich vytěžitelných zásob. Nekonvenční ložiska plynu je kolektivní název pro všechny zdroje zemního plynu kromě tradičních dvou- a třífázových kolektorů. Může se jednat o těžbu plynu přímo z původní zdrojové horniny, kde se plyn tvoří in-situ. Tomuto typu ložiska se říká břidlicový plyn. Zdrojové horniny jsou typicky břidlice s velmi nízkou propustností. Tradiční vertikální vrty se nedají použít, protože obnaží jen poměrně krátkou délku formace. Používají se proto vrty ukloněné nebo i horizontální, ve kterých délka horizontální sekce může dosáhnout až několika km. Cílem je obnažit co největší délku formace. Poté se přistoupí k hydraulickému štěpení formace, aby se vytvořily systémy umělých puklin, skrz které by do vrtů mohl začít proudit obsah formace (plyn a/nebo ropa). Hydraulické štěpení se u dlouhých horizontálních vrtů provádí v několika stádiích a nazývá se vícestupňové hydraulické štěpení. zdroj: www.wikipedia.org ...

Přejít k navigační liště